kinderopvang
Uniek binnen het werken in de kinderopvang is de grote variatie in houding en beweging. Eigenlijk alle denkbare handelingen, zoals zitten, staan, buigen, bukken, tillen en reiken komen voor. Door juist die variatie te gebruiken kan de fysieke belasting omlaag.

Wat hierbij een belangrijk aspect is, is dat de medewerkers inzicht krijgen in welke onderdeel per werktaak de fysieke belasting doet toe- of afnemen. Alleen dan kan de medewerker de werktaken correct op elkaar afstemmen (met collegae) en uitvoeren.

WerkhoudingBewust zorgt ervoor dat de medewerker dit inzicht werkelijk krijgt, om een goede vertaalslag van theorie naar praktijk te maken.