"WerkhoudingBewust heeft voor Steenland Chocolate BV. heel praktische trainingen verzorgd op het gebied van gezonde werkhouding voor medewerkers van productie, kantoor, technische dienst en logistiek. Zij zorgen ervoor dat hun tips en voorbeelden direct in de praktijk toepasbaar zijn. Door vooraf goed te kijken naar èn praten met medewerkers. Simpele oefeningen blijken eye-openers om te begrijpen wat een gunstige of ongunstige houding voor je lijf betekent en om te leren van ervaringen....dat werkt!!
WerkhoudingBewust komt nu ieder kwartaal een paar uur op de verschillende afdelingen en geven tips en adviezen om iedereen alert te houden. De train-de trainer- cursisten lopen dan mee om bij te leren. Werkhoudingbewust heeft een stijl die maakt dat mensen adviezen aanemen, ze zijn overtuigend duidelijk op een persoonlijke manier met een grap op zijn tijd. Aandacht voor een gezonde werkhouding is om diverse redenen belangrijk, voor medewerkers en bedrijven. Steenland Chocolate BV is blij met de ondersteuning die WerkhoudingBewust hierbij biedt".
Rianne Linders, HR Manager & Purchase Manager @Steenland Chocolate BV.

"Na een kort en helder offerte traject hebben we de keuze gemaakt voor WerkhoudingBewust om werkplekbegeleiding te introduceren en uit te rollen binnen de organisatie. Terugkijkend op dit traject kan ik zeggen dat we zeer blij zijn met de keuze voor WerkhoudingBewust. Zij zijn expert binnen hun vakgebied, professioneel richting de medewerkers, helder en direct in de communicatie richting de werkgever. Ze denken met ons mee in mogelijkheden binnen een bepaald budget. De positieve reacties van medewerkers hebben ons duidelijk gemaakt dat de keuze voor werkplekbegeleiding door WerkhoudingBewust de juiste is geweest".
Isabel Scholte- Zwart, HR Business Parner @Flower Direct B.V.