• Bedrijfsspecifieke knelpuntenanalyse van de werkplekken en uitvoerende werkzaamheden.
  • Voorlichting, waarin uw medewerker bewust wordt van eigen houding, bewegingen en gebruik van de aanwezige ergonomie.
  • Inzicht in fysieke belasting en belastbaarheid in relatie met de werkzaamheden.
  • Persoonsspecifieke werkplekbegeleiding.
  • Evaluatie van de totaaltraining. 
  • Schriftelijke rapportage met samenvattingen van de knelpuntenanalyse; de inhoud van de totale training; de uitkomst van de evaluatie.  (als bewijs voor uw arbobeleid)