Afhankelijk van uw wensen en of budget kunnen onderdelen van de totaaltraining ook apart worden gegeven aan uw medewerker(s).

  • Een voorlichting, waarin uw medewerker bewust wordt van eigen houding, bewegingen en gebruik van de aanwezige ergonomie. Daarnaast krijgt uw medewerker inzicht in welke belasting een bepaalde zittende handeling op het bewegingsapparaat heeft en voorkomt met de verworven kennis overbelasting van het bewegingsapparaat (preventie).
  • Een werkplekbegeleiding gaat dieper in op de persoonsspecifieke werkhandelingen en op eventuele klachten van het bewegingsapparaat. Hoe gaat de medewerker hiermee om bij het uitvoeren van de zittende werktaken op de werkplek.
  • De medewerker leert de eigen werkplek in te stellen en te optimaliseren.